Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Специален доклад 2002

Специален доклад 2002

Полицай Джон Андъртън изпълнява задачата си - да разкрива "бъдещи престъпления", използвайки научни технологии и психо-предчувствия. Така той идентифицира замислените престъпления и арестува бъдещите престъпници преди те още да осъзнали какво са замислили. Този революционен подход към борбата с престъпността, надзираван от Ламар Бърджис, изглежда съвсем прост. Но това е само докато самият Андъртън не е идентифициран като потенциален убиец на човек, когото той никога не е срещал.

Съвпадения на филми

Препоръки за филми