Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Танцуващият с вълци 1990

Танцуващият с вълци 1990

По време на Гражданската война лейтенант Джон Дънбър е изпратен на далечен пост в пустошта на Дакота. Там той се натъква и заживява с местното племе Сиукси, които му дават името Танцуващия с вълци. Времето минава и между него и красивата индианка Вдигналата юмрук пламва любов. С течение на годините войникът престава да бъде войник. Джон е изправен пред трудно решение, когато армията напредва към равнините. От това решение зависи не само неговото бъдеще, но и това на хората, които той вече нарича свой народ.

Съвпадения на филми

Препоръки за филми