Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Американски върколак в Лондон 1981

Американски върколак в Лондон 1981

Младите американски пътешественици Дейвид и Джак потеглят на тримесечно пътуване на стоп из Европа. Докато кръстосват пустите английски хълмове и долини, те срещат странни местни жители, които с безумни очи и с ужас в гласа ги предупреждават: "Придържайте се към пътя и странете от тресавищата", и дори още по-обезпокоителното "Пазете се от луната!". Въпреки това момчетата продължават своето безгрижно пътешествие.

Съвпадения на филми

Препоръки за филми